L'IES GREGORI MAIANS PREPARAT PER A ERASMUS+
IES GREGORI MAIANS IS READY FOR ITS ERASMUS+ MOBILITIES

L’IES Gregori Maians es disposa a efectuar tres mobilitats dins del marc d’Erasmus Plus en Educació Escolar durant la segona quinzena del mes d’abril. 

L’alumnat seleccionat de 2n ESO viatjarà a Zlín en República Txeca, els de 3r ESO aniran a Chorzów, Polònia i l’alumnat de 4t ESO visitarà Hamar en Noruega 

L’alumnat assistirà a classe de diverses matèries on coneixeran altres metodologies i un sistema educatiu diferent. A més a més, viuran de primera mà activitats per a conéixer la cultura i patrimoni del país d'acollida i faran visites a diferents institucions i espais naturals on experimentaran de primera mà les iniciatives mediambientals que es duen a terme en cadascun dels països socis.  

L'alumnat de 2n ESO i 4t ESO conviurà amb famílies durant la seua estada i això els permetrà una immersió total en la vida i cultura d'aquestes societats.  

Finalment, aquesta experiència millorarà la seua competència comunicativa en anglés, llengua vehicular de les mobilitats, i crearà llaços que esperem perduren en el temps. 

Bon viatge i que tots i totes gaudiu d’aquesta oportunitat tan enriquidora a tants nivells! 


IES Gregori Maians is ready to start its group mobilities within the School Education Erasmus Plus Programme in the second fortnight of April.

The students in 2nd selected to take part in the mobilities will travel to Zlín in the Czech Republic, the students in 3rd ESO will visit Chorzów in Poland and those in 4th ESO will travel to Hamar, Norway.

Our students will attend classes of varied subjects where they will experience other teaching methods and a different educational system. Moreover, they will experience activities to learn about the culture and heritage of their host country first hand by visiting diferent monuments and natural areas where they will observe the environmental initiatives that take place in each of the countries.

The students in 2nd and 4th will live with host families during their stay which translates into a total immersion in the life and culture of these societies.

Finally, this experience will improve their communicative competence in English, lingua franca in the mobilities, and will create bonds that will hopefully last in the next years.

Safe travels and we hope you all enjoy this enriching experience!

 

 

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog