Entrades

Imatge
 AVALUACIÓ FEEDBACK TIME Una vegada acabades les mobilitats arriba el moment d'avaluar l'experiència per a veure fins a quin grau s'han aconseguit els objectius marcats en el nostre Pla Erasmus+. L'alumnat participant ha reflexionat i respost a preguntes relacionades amb la seua competència comunicativa en anglés, la seua competència social i acadèmica, creixement personal, millora en coneixement d'aspectes culturals i històrics, i iniciatives de sostenibilitat, entre altres. El professorat, per la seua part, ha avaluat no sols aspectes de les mobilitats sinó també la resposta de l'alumnat participant i la seua pròpia millora en l'activitat docent.  Hem fet servir una varietat d'instruments d'avaluació ( rúbrica, exit ticket , qüestionari, diana d'avaluació, Kahoot, etc.) per a extreure informació qualitativa sobre les mobilitats realitzades durant aquest curs. Having finished the mobilities, it is time for assessing the experience in order to ch
Imatge
ENS ACOMIADEM DE NORUEGA / WE SAY GOODBYE TO NORWAY Acaba la nostra mobilitat a Hamar, Noruega. Tornem carregats de nous aprenentatges, amb un bagatge cultural més enriquit, conscients de les iniciatives de sostenibilitat i amb una millor competència lingüística.  Our mobility to Hamar comes to an end. We come back home having learnt a lot, with a richer cultural background, aware of sustainable initiatives and with an improved linguistic competence.
Imatge
IMMERSIÓ  EN LES AULES / CLASSROOM IMMERSION Immersió dins les aules participant dels mètodes d’aprenentatge i espais de treball que Hamar Katedralskole ofereix. La practica de l’esport “innebandy" els ha permès apropar-se a la cultura de la regió d’una manera més lúdica.  Immersion inside the classrooms taking part in the learning methodologies and working spaces that Hamar Katedralskole offers. Practising the sport called "innebandy" (indoor hoeckey) brought students closer to the culture of the region in a funnier and more dynamic way.
Imatge
  SOSTENIBILITAT A HAMAR / SUSTAINABILITY IN HAMAR Hui el nostre alumnat de 4t ESO ha visitat el centre “Resirkula” i la planta de Tractament d’aigües residuals “Hias” a Hamar. El primer és un centre que no sols serveix com a punt de recollida de materials reciclables sinó que també té una secció destinada al recondicionament i reutilització d’objectes per donar-los una segona vida posant-los a la venda. “Hias” és una planta on no sols es depuren les aigües residuals que o bé tornen al llac Mjøsa o son utilitzades per a regadiu sinó que a més estan patentant l’extracció de fòsfor de les aigües que serveix com a fertilitzant dels seus camps. Iniciatives que milloren la sostenibilitat de la regió.  Today our 4th-ESO students visited the Resirkula Centre and the Hias sewage treatment plant in Hamar. Resirkula is a centre that is not only used as a pick-up point of recyclable materiales, but it also has a section for the reconditioning and reuse of objects to give them a second life by sel
Imatge
 VISITA CULTURAL/ EXPLORING OSLO Hui l’alumnat de 4t ESO ha visitat Oslo, capital de l'esperit nodic. Conéixer el patrimoni artístic i cultural ha estat l’objectiu principal de la visita. Recórrer la ciutat i descobrir la seua arquitectura innovadora, el seu disseny i visitar els seus museus amb corredors tranquils i espais i objectes que conviden a la reflexió ha estat una gran oportunitat. Today the students in 4th ESO have visited Oslo, capital of the nordic spirit. Learning about the artistic and cultural heritage has been the main objective of the visit. Exploring the city and discovering its innovative architecture, its design as well as visiting its museums and quiet open spaces that invite the visitor to reflect has been a great opportunity.
Imatge
JORNADA ESCOLAR A HAMAR  LEARNING IMMERSION IN HAMMAR L’alumnat ha passat la jornada de hui en el centre escolar. Ha presentat el nostre centre, poble i tradicions a l’alumnat del programa. A més, ha participat en diferents matèries i ha viscut els mètodes d’ensenyament-aprenentatge del sistema educatiu noruec, complint un dels objectius del nostre pla Erasmus.  Our students have spent today at Hamar Katedralskole. They have given a presentation on our school, our town and traditions to the Norwegian participants and they have taken part in different lessons. Thus, they have experienced the teaching-leaarning process of the Norwegian academic system first hand, achieving one of the objectives in our Erasmus plan.  
Imatge
 COMENÇA LA MOBILITAT A NORUEGA NORWAY, HERE WE COME! L’alumnat de 4t ESO eix cap a Noruega on es retrobaran amb els companys/es d’intercanvi. Que tingueu bon viatge!  Our 4th ESO students set out on their journey to Norway where they will meet their exchange partner again. Have a safe flight and a wonderful experience!