Entrades

Imatge
 NOVA LONA PUBLICITÀRIA Estrenem lona Erasmus+ per a difondre els programes de mobilitats del nostre centre. Programes tant en Educació Escolar com en FP i Educació Superior. Seguim donant l’oportunitat al nostre alumnat de aprendre i créixer amb Erasmus+.
Imatge
 DIFUSIÓ DEL NOSTRE PROJECTE III JORNADA D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES ERASMUS + A GANDIA L'IES Gregori Maians ha participat en la III Jornada d'Intercanvi d'Experiències Erasmus+ organitzada pel Cefire de Gandia al campus de la UPV a Gandia. Centres educatius de diferents comarques, incloent el nostre, han compartit les seues iniciatives, dificultats i recomanacions tant en el programa Erasmus+ com en eTwinning. Ha sigut una jornada molt profitosa on com sempre aprenem i ens inspirem per a millorar la qualitat de l'educació dels nostres centres. Gràcies al Cefire de Gandia per aquesta oportunitat. 
 VÍDEO RECOPILATORI 1ª EXPERIÈNCIA ERASMUS+ A L'ESO L'alumnat participant en les mobilitats a Polònia. República Txeca i Noruega ens conta com ha viscut la seua experiència Erasmus+.
Imatge
 AVALUACIÓ FEEDBACK TIME Una vegada acabades les mobilitats arriba el moment d'avaluar l'experiència per a veure fins a quin grau s'han aconseguit els objectius marcats en el nostre Pla Erasmus+. L'alumnat participant ha reflexionat i respost a preguntes relacionades amb la seua competència comunicativa en anglés, la seua competència social i acadèmica, creixement personal, millora en coneixement d'aspectes culturals i històrics, i iniciatives de sostenibilitat, entre altres. El professorat, per la seua part, ha avaluat no sols aspectes de les mobilitats sinó també la resposta de l'alumnat participant i la seua pròpia millora en l'activitat docent.  Hem fet servir una varietat d'instruments d'avaluació ( rúbrica, exit ticket , qüestionari, diana d'avaluació, Kahoot, etc.) per a extreure informació qualitativa sobre les mobilitats realitzades durant aquest curs. Having finished the mobilities, it is time for assessing the experience in order to ch
Imatge
ENS ACOMIADEM DE NORUEGA / WE SAY GOODBYE TO NORWAY Acaba la nostra mobilitat a Hamar, Noruega. Tornem carregats de nous aprenentatges, amb un bagatge cultural més enriquit, conscients de les iniciatives de sostenibilitat i amb una millor competència lingüística.  Our mobility to Hamar comes to an end. We come back home having learnt a lot, with a richer cultural background, aware of sustainable initiatives and with an improved linguistic competence.
Imatge
IMMERSIÓ  EN LES AULES / CLASSROOM IMMERSION Immersió dins les aules participant dels mètodes d’aprenentatge i espais de treball que Hamar Katedralskole ofereix. La practica de l’esport “innebandy" els ha permès apropar-se a la cultura de la regió d’una manera més lúdica.  Immersion inside the classrooms taking part in the learning methodologies and working spaces that Hamar Katedralskole offers. Practising the sport called "innebandy" (indoor hoeckey) brought students closer to the culture of the region in a funnier and more dynamic way.
Imatge
  SOSTENIBILITAT A HAMAR / SUSTAINABILITY IN HAMAR Hui el nostre alumnat de 4t ESO ha visitat el centre “Resirkula” i la planta de Tractament d’aigües residuals “Hias” a Hamar. El primer és un centre que no sols serveix com a punt de recollida de materials reciclables sinó que també té una secció destinada al recondicionament i reutilització d’objectes per donar-los una segona vida posant-los a la venda. “Hias” és una planta on no sols es depuren les aigües residuals que o bé tornen al llac Mjøsa o son utilitzades per a regadiu sinó que a més estan patentant l’extracció de fòsfor de les aigües que serveix com a fertilitzant dels seus camps. Iniciatives que milloren la sostenibilitat de la regió.  Today our 4th-ESO students visited the Resirkula Centre and the Hias sewage treatment plant in Hamar. Resirkula is a centre that is not only used as a pick-up point of recyclable materiales, but it also has a section for the reconditioning and reuse of objects to give them a second life by sel