Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: maig, 2023
Imatge
 AVALUACIÓ FEEDBACK TIME Una vegada acabades les mobilitats arriba el moment d'avaluar l'experiència per a veure fins a quin grau s'han aconseguit els objectius marcats en el nostre Pla Erasmus+. L'alumnat participant ha reflexionat i respost a preguntes relacionades amb la seua competència comunicativa en anglés, la seua competència social i acadèmica, creixement personal, millora en coneixement d'aspectes culturals i històrics, i iniciatives de sostenibilitat, entre altres. El professorat, per la seua part, ha avaluat no sols aspectes de les mobilitats sinó també la resposta de l'alumnat participant i la seua pròpia millora en l'activitat docent.  Hem fet servir una varietat d'instruments d'avaluació ( rúbrica, exit ticket , qüestionari, diana d'avaluació, Kahoot, etc.) per a extreure informació qualitativa sobre les mobilitats realitzades durant aquest curs. Having finished the mobilities, it is time for assessing the experience in order to ch